Reklama z Akr.cz 
image Vašeho WEBu nepokazí 

          více než výměnný reklamní systém
 
 

Kodex reklamy na serveru AKR.CZ
a pravidla pro registraci serverů

Věříme, že následující kodex a pravidla nebudete brát jako omezení, ale především jako ochranu před nepoctivými správci a před reklamou, která by odradila návštěvníky Vašich stránek.
Protože chceme dostát našemu sloganu "Reklama z Akr.cz image Vašeho WEBu nepokazí" budeme dodržování daného Kodexu a Pravidel důsledně vyžadovat.

Kodex reklamy pro bannery zařazené do systému Akr.cz (dále jen "Kodex")

1)
Všechny bannery zařazené do systému Akr.cz musí být v souladu s tímto "Kodexem"

2)
Zakázány jsou bannery, který propagují nebo schvalují rasovou nesnášenlivost, nabádají k porušování etiky, lidských práv, zákonů České republiky nebo platných mezinárodních dohod, nebo takové porušování schvalují. Bannery také nesmějí obsahovat pornografii, erotiku, vulgární či hanlivý obsah a urážet jakékoliv rasové, národnostní nebo náboženské cítění.

3)
Obsah banneru musí být slušný, čestný a pravdivý. V banneru nesmí být použito sprostých nebo hanlivých slov nebo slov, které jsou internetovou populací takto vnímány. Banner nesmí obsahovat nic, co by mohlo vést k násilným aktům nebo je podporovat. Případné zobrazení lidského těla musí být realizováno s plným zvážením jeho dopadu především na děti a mládež a nesmí působit pohoršujícím dojmem.

4)
Je zakázáno požívání trikových bannerů, tzn.bannerů napodobujících vzhled jiných programů nebo aplikací.

5)
Banner nesmí působit vtíravě či rušivě, např. použitím příliš rychlé animace či nevhodného zvuku.

6)
Všechny bannery musí být menší než 20 kB, bannery o rozměru 125 x 125 menší než 12kB.

7)
Posouzení toho, zda daný banner je v souladu s Kodexem, přísluší výhradně správci systému Akr.cz a odmítnutý banner nebude do systému zařazen a nesmí být znovu zadáván.Pravidla pro registraci serverů do systému Akr.cz a pro umístění generovaných kódů (dále jen "Pravidla")

1)
Správcům serverů je zakázáno registrovat do systému Akr.cz server, jehož stránky propagují nebo schvalují rasovou nesnášenlivost, nabádají k porušování etiky, lidských práv, zákonů České republiky nebo platných mezinárodních dohod, nebo takové porušování schvalují. Stránky také nesmějí obsahovat pornografii, erotiku, vulgární či hanlivý obsah nebo ilegální data (warez, cracky, mp3 ...), nabídky finanční odměny za surfování na internetu, autorsky chráněná díla, návody k protizákonné činnosti (hacking, výroba drog, atd.).

2)
Posouzení toho, zda daný server je v souladu s Pravidly přísluší výhradně správci systému Akr.cz. Na členství v systému Akr.cz není právní nárok a správce systému Akr.cz si vyhrazuje právo kdykoliv vyřadit ze systému server, na kterém se objeví stránky odporující pravidlům popsaným v předchozím bodě a zveřejnit jména provinilých serverů.

3)
Uživatelům systému Akr.cz je zakázáno jakkoli uměle zvyšovat návštěvnost svých stránek pomocí speciálních programů, skriptů, apod. Reklamní kód systému Akr.cz nesmí být použit na stránkách, jejichž hlavním a převládajícím účelem je zobrazovat reklamu a nikoliv obsah a musí být umístěn tak, aby mohl být běžným uživatelem shlédnut. Po kliknutí na banner se nová stránka nesmí zobrazit v novém okně prohlížeče.

4)
Při registraci je správce serveru povinen dbát na správné zařazení svého serveru do správné kategorie. Kód vygenerovaný v systému Akr.cz může správce serveru vložit pouze na ty stránky, které jsou součástí serverů registrovaných v systému Akr.cz. Počet stránek, na které bude kód umístěn, není omezen, ale musí být dodrženo dělení kódů pro horní a dolní pozice, tzn. že na dolní pozici nesmí být umístěn kód vygenerovaný pro horní pozici a obráceně. Horní pozicí se rozumí umístění kódu na takovém místě ve stránce, že banner, který je kódem zobrazen, je na stránce viditelný při jejím prvním načtení v okně prohlížeče při rozlišení 1024 x 768 pixelů. Dolní pozicí se rozumí všechna ostatní umístění s tím, že odstup banneru na spodní pozici od textu obsahu nesmí být nepřiměřený. Jakékoliv úpravy vygenerovaného kódu jsou přísně zakázány. Na jedné stránce může být umístěno několik kódů vygenerovaných pro daný server systémem Akr.cz, ale maximální celkový objem zobrazované reklamy (včetně reklamy jiných poskytovatelů) na jedné stránce nesmí překročit 90 kB.

5)
Tím, že správce serveru umístí na své stránky kódy generované systémem Akr.cz, souhlasí se zobrazováním reklamních bannerů dodaných systémem Akr.cz a také s tím, že informace o registrovaných stránkách a serverech, které souvisejí s využíváním systému Akr.cz, mohou být zveřejněny. Jedná se například o zveřejnění statistických údajů o návštěvnosti v Seznamu serverů, různých žebříčcích apod.

6)
Provozovatel systému Akr.cz ani jeho partneři nemohou být činěni zodpovědnými za jakékoli škody, či ztráty způsobené členstvím nebo užíváním systému Akr.cz.

7)
Garantovaný výměnný poměr vydaných a získaných kreditů ve výměnné části systému Akr.cz je 5:4. 

     © 2000 - 2001 AKR.CZ       
     Všechna práva vyhrazena.